iX. helsinki, hotelli arthur


6.8.1988, 119 osanottajaa, kokouksen pj. Raimo Siitonen, siht. Raili Roiha
Kunniajäsenet: Mirja Siitonen Parikkalasta ja Sakari  Siitonen Helsingistä